Skip to content

a take away… K’wai K’wai

November 1, 2011

ENG  >  The gastronomic offer of some shopping malls is not exactly distinguished by its variety. A morning of shopping usually ends up by choosing between a hamburger or hot dog in any franchised space with little grace. Fortunately for those who visit La Maquinista, there is a restaurant that prepares Asian cuisine dishes cooked to order, with fresh ingredients à la carte. In addition, the space is nice and bright, with very nice graphics that enhance its quality. For places like K’wai K’wai is worth continuing a day of shopping.

Where · When · My order · Planout  >  K’wai K’wai · To recover strength after a morning of shopping · Chicken Satay – big (5,90 €) · Explore Sant Andreu district and have a coffee at Versalles

K'wai K'wai

CAT  >  La oferta gastronòmica d’alguns centres comercials no es distingeix precisament per la seva varietat i després d’un matí de compres, s’acaba per escollir entre una hamburguesa o un frankfurt en qualsevol espai franquiciat amb poca gràcia. Afortunadament per aquells que visiten La Maquinista, existeix un restaurant on preparen plats de cuina asiàtica cuinats al moment, amb ingredients frescos i a la carta. A més, tot l’espai és molt agradable i lluminós, amb un grafisme molt cuidat que n’accentua la qualitat. Per llocs com K’wai K’wai, val la pena continuar un dia de compres.

On · Quan · Què demano · Planout  >  K’wai K’wai · Per recuperar forces després d’un matí de compres · Satay de pollastre – gran (5,90 €) · Endinsar-se al barri de Sant Andreu i fer un cafè al Versalles

a theatre… Casino L’Aliança del Poblenou

October 22, 2011

ENG  >  If the spirit of a society founded in 1868 prevailed in modern times, it only makes sense understanding that at its headquarters, cultural evolution and integration of its references, has been respected through its program. Thus, in a building completed, as we see it, in 1944, appear on stage Edwyn Collins, Brett Anderson or Sufjan Stevens … and the contrast with the space, the atmosphere cozy and colloquial, the little formality of its interior, suggest that in this case – unlike the facilities planned today – is the content praising the continent, and not vice versa.

Where · When · My order · Planout  >  Casino L’Aliança del Poblenou · Pick a date from the program… · A ticket · Eat some tapas in any terrace at Rambla del Poblenou

Casino L'Aliança del Poblenou

CAT  >  Si l’esperit d’una Societat fundada l’any 1868 preval en l’època actual, només té sentit entenent que en la seva seu s’ha respectat l’evolució cultural i la integració dels seus referents, a través de la seva programació. Així, en un edifici finalitzat, tal com el veiem, l’any 1944, apareixen a escena Edwyn Collins, Sufjan Stevens o Brett Anderson… i el contrast amb l’espai, l’ambient col·loquial i acollidor, la poca formalitat del seu interiorisme, fa pensar que en aquest cas – a diferència dels equipaments projectats avui – és el contingut que exalça el continent i no viceversa.

On · Quan · Què demano · Planout  >  Casino L’Aliança del Poblenou · Escull una data del programa… · Una entrada · Fer unes tapes a qualsevol terrassa del la Rambla del Poblenou

a pizzeria… Premiata

October 14, 2011

ENG  >  I’ve been quite some times in Milan, but surely less than I ought to… I don’t understand the people that considers Milan an ugly city, specially because its virtue stays in the possibility of doing so many things, rather than admiring one or other building. However, if there’s a place I adore from Milan is Premiata Pizzeria. It’s the only place in the world where I order a pizza quattro formaggi and it’s the only place in Milan that I don’t miss, no matter what I do the rest of the day.

Where · When · My order · Planout  >  Premiata Pizzeria · Lunch in Milan · Pizza quattro formaggi, a bottle of Frascatti, coffee and limoncello · A walk by the Naviglio and dessert at the Gelateria

Premiata

CAT  >  He anat uns quants cops a Milà, però segurament menys dels que hauria… No entenc la gent que diu que és una ciutat lletja, principalment perquè la virtut de la ciutat resideix en la capacitat de fer-hi coses, més enllà d’admirar un o altre edifici. No obstant, si hi ha un lloc que adoro de Milà és la Premiata Pizzeria. És l’únic lloc del món on em demano una pizza quattro formaggi i és el lloc de Milà que no em perdo, faci el que faci durant la resta del dia.

On · Quan · Què demano · Planout  >  Premiata Pizzeria · Dinar a Milà · Pizza quattro formaggi, una botella de Frascatti, cafè i limoncello · Una passejada pel Naviglio i postres a la Gelateria

a bar… Buza Bar

September 3, 2011
tags: , ,

ENG  >  I don’t know where it was I read that if you walked in Dubrovnik and saw a sign that said “Cold drinks” better stop what you were doing and follow it, since at the end of the indications awaited a spectacular bar. The truth is that I’m still glad to have paid heed to the advice because after spending all day wandering around the narrow streets full of stairs of the city, take a beer on a cliff overlooking the sea is one of the best things it can happen to you.

Where · When · My order · Planout  >  Buza Bar · In the evening · Ozujsko · A walk round the walls of Dubrovnik

Buza Bar

CAT  >  No sé on va ser que vaig llegir que si passejaves per Dubrovnik i veies una señal que posava “Cold drinks” millor deixar el que estaves fent i seguir-la, ja que al final de les indicacions t’esperava un bar espectacular. El cert és que encara m’alegro d’haver fet cas del consell, ja que després d’estar donant voltes tot el dia pels carrers estrets i plens d’escales de la ciutat, prendre’s una cervesa en un penyasegat mirant al mar, és una de les millors coses que et poden passar.

On · Quan · Què demano · Planout  >  Buza Bar · Al vespre · Ozujsko · Una volta per les muralles de Dubrovnik

a restaurant… Llevataps

August 27, 2011

ENG  >  My new favorite restaurant in Girona has only a few months of life. Perhaps because they use a mixture of modern and welcoming space with creative, quality food, they already got many points in my particular scale when I first saw it. Finally, a “volcano of mushrooms” convinced me to go in and although I did not get to taste it, none of the dishes that appeared on the table left me indifferent. Finding places like this, cheer up the weekend.

Where · When · My order · Planout  >  Llevataps · To satisfy the curiosity of the palate · A diner full of nice surprises (37.50 €) · A walk on the streets of the Call

Llevataps

CAT  >  El meu nou restaurant preferit de Girona només té uns pocs mesos de vida. Potser perquè fan servir una barreja entre espai modern i acollidor amb menjar creatiu i de qualitat, ja tenien molts punts en la meva escala particular quan el vaig veure per primer cop. Finalment, un “volcà de ceps” em va convèncer per entrar-hi i malgrat que no vaig arribar a tastar-lo, cap dels plats que van aparèixer a taula em va deixar de sorprendre. Trobar llocs així t’alegra el cap de setmana.

On · Quan · Què demano · Planout  >  Llevataps · Per satisfer la curiositat del paladar · Un sopar ple de sorpreses agradables (37,50 €) · Una passejada pels carrers del Call

an ice-cream shop… Rinomata Gelateria

August 20, 2011

ENG  >  The word rinomata (renowned) only makes sense if the place to which is applied has the appropriate qualities. Among them, to cause a perennial memory of pleasure. When I think about the strawberry ice-cream from the Gelateria in Milano, it happens something like that… so I suppose that the adjective is more than justified. I’d be able to eat them even in winter!

Where · When · My order · Planout  > Rinomata Gelateria · After lunch or any other moment · Strawberry ice-cream · Shopping along Corso di Porta Ticinese

Gelateria

CAT  >  La paraula rinomata (reconeguda) només té sentit si el lloc al que s’aplica té les qualitats adequades, entre elles la de causar un record perenne de plaer. Quan penso en el gelat de maduixa de la Gelateria de Milà, em passa alguna cosa així… o sigui que per mi l’adjectiu està més que justificat. Seria capaç de menjar-ne fins i tot a ple hivern!

On · Quan · Què demano · Planout  >  Rinomata Gelateria · Després de dinar o qualsevol altre moment · Un gelat de maduixa · De compres per Corso di Porta Ticinese

a bar… Mudanzas

August 14, 2011
tags: ,

ENG  >  Since the full prohibition of smoking on interiors, I’ve the impression to reconquer many spaces in my city to which I’d given up due to smoke accumulation. One of these is Mudanzas, a bar that I’ve always seen as some sort of pit-stop in my wanderings around Born and its shops. Special and cozy, perfect at any hour to recover your strength and chat for a while.

Where · When · My order · Planout  >  Mudanzas · As you walk by · A beer · Take a look at the gadgets from La Comercial (Homeware)

Mudanzas

CAT  >  Des de la prohibició de fumar en espais interiors, tinc la sensació que he reconquistat gran quantitat d’espais de la meva ciutat als quals havia renunciat per l’acumulació de fum. Un d’ells és el Mudanzas, un bar que per mi sempre ha sigut una espècie de pit-stop en els periples pel Born i les seves botigues. Especial i acollidor, perfecte a qualsevol hora per recuperar forces i xerrar una estona.

On · Quan · Què demano · Planout  >  Mudanzas · …passis per davant · Una cervesa · Fer un cop d’ull als gadgets de La Comercial (Casa)

%d bloggers like this: