Skip to content

a theatre… Casino L’Aliança del Poblenou

October 22, 2011

ENG  >  If the spirit of a society founded in 1868 prevailed in modern times, it only makes sense understanding that at its headquarters, cultural evolution and integration of its references, has been respected through its program. Thus, in a building completed, as we see it, in 1944, appear on stage Edwyn Collins, Brett Anderson or Sufjan Stevens … and the contrast with the space, the atmosphere cozy and colloquial, the little formality of its interior, suggest that in this case – unlike the facilities planned today – is the content praising the continent, and not vice versa.

Where · When · My order · Planout  >  Casino L’Aliança del Poblenou · Pick a date from the program… · A ticket · Eat some tapas in any terrace at Rambla del Poblenou

Casino L'Aliança del Poblenou

CAT  >  Si l’esperit d’una Societat fundada l’any 1868 preval en l’època actual, només té sentit entenent que en la seva seu s’ha respectat l’evolució cultural i la integració dels seus referents, a través de la seva programació. Així, en un edifici finalitzat, tal com el veiem, l’any 1944, apareixen a escena Edwyn Collins, Sufjan Stevens o Brett Anderson… i el contrast amb l’espai, l’ambient col·loquial i acollidor, la poca formalitat del seu interiorisme, fa pensar que en aquest cas – a diferència dels equipaments projectats avui – és el contingut que exalça el continent i no viceversa.

On · Quan · Què demano · Planout  >  Casino L’Aliança del Poblenou · Escull una data del programa… · Una entrada · Fer unes tapes a qualsevol terrassa del la Rambla del Poblenou

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: